Els estats de la mar (Escala Douglas internacional)

estado mar escala douglas socorristas catalunyaEn altres publicacions us hem parlat del significat del color de les banderes a la platja, fins i tot del mètode que s'utilitza perquè els daltònics les diferenciïn, però quin factor/s són els que fan decidir quina bandera col·locar a cada moment?

En aquesta publicació us parlem d'un d'aquests factors, l'Escala Douglas internacional, una escala que classifica els diferents estats del mar en 10 graus prenent com a referència la mida de les onades.

Els estats de la mar segons l'Escala Douglas internacional són:

0) Mar plana
És la mar més plana i té un lleuger onatge o nul, les onades no superen els 30 centímetres per tant podríem dir que té una absència total d'onatge. En alguns països també es diu que el mar és com un plat.


1) Mar arrissada

La mar arrissada té una alçada de les onades de fins a 30 centímetres. Les onades poden ser considerades com a encrespades.

2) Mar marejol
El mar marejol té un onatge d'entre 30 i 60 centímetres d'alçada i podríem considerar que el mar té onades petites.

3) Mar marejada
La mar marejada és comuna al mediterrani i té onades d'entre 60 centímetres i un metre i vint centímetres d'alçada. Podríem dir que les onades són petites més llargues i alguna petita cresta.

4) Mar agitada
La mar agitada comença a ser una mica perillosa i té onades llargues amb cresta blanca, les onades són de 1,20 a 1,40 metres d'alçada.

5) Mar temporal
Realment l'estat de la mar perillós i es recomana no entrar al mar per a cap pràctica. Les onades poden mesurar entre 2,4 i 4 metres i són onades grans que trenquen i deixen escuma en trencar-se.

6) Mar dura
Les onades poden arribar a 6 metres dalçada i les onades són grans i encrespades.

7) Mar gruixuda
La mar gruixuda és molt perillosa i en rares ocasions passa als mars, és un temporal més típic dels oceans, les onades van de 6 a 9 metres d'alçada i són onades molt grans, crespades acompanyades de fort vent.

8)Mar molt gruixuda
En poques ocasions el mar arriba a ser mar gruixuda, és aquesta ocasió les onades arriben a 13 metres d'alçada. Les onades són altes, llargues, impressionants i amb abundant escuma.

9) Mar confusa
Mar en condicions molt excepcionals, les onades poden tenir una alçada superior als 13 metres. Les onades són altíssimes, encrespades, molta escuma que redueix la visibilitat.