Quan és necessari contractar socorrista?

contratar socorrista minimo metros piscina normativa catalunyaL'arribada de l'estiu juntament amb l'obertura de piscines públiques i privades fan plantejar-se a qualsevol l'obligació de contractar socorrista a la piscina.
Si t'estàs preguntant quan cal contractar socorrista per a la piscina.

La resposta ràpida és la següent:

Quan la piscina supera els 200 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua i és d'ús col·lectiu, hem de contractar socorrista en funció de la mida de la piscina. Davant del dubte que molts propietaris de piscines comunitàries plantegen en aquestes dates, resumirem a continuació, de forma molt senzilla, el reglament que regula les normes de seguretat aplicables a les piscines d'ús col·lectiu ubicades a Catalunya.

El funcionament és el següent
Quan cal contractar socorrista per a la piscina?

Depenent de la mida de làmina d'aigua de la piscina, el nombre de socorristes que necessites contractar a la piscina és el següent:


- Les piscines amb superfície d'aigua de 200 a 500 metres quadrats necessiten contractar com a mínim un socorrista.
- Les piscines amb una superfície de 500 i 1000 metres quadrats han de contractar com a mínim dos socorristes.

Això és obligatori, és a dir, està estipulat legalment que ha de ser així i si hi hagués algun problema en una piscina d'aquestes dimensions i no hi hagués un socorrista per solucionar-ho ens estaríem enfrontant a una situació legal molt complicada.

Obligacions importants a la piscina (amb socorrista o sense)

També us volem fer saber alguns detalls que se'ls escapen a la majoria de les piscines, i que suposen un risc si no es tenen en compte.

T'interessa: Avantatges de contractar una empresa de socorrisme

La piscina pot estar oberta sense socorrista?

No, el socorrista ha de romandre a la piscina i la zona de bany durant tot l'horari de funcionament. No hem d'oblidar que sempre que hi hagi una piscina hi ha un risc, principalment per als nens però també per als adults.

Tenir flotadors disponibles i funcionals, cal tenir aquests flotadors?

Si, és obligatori col·locar dos flotadors salvavides, com a mínim, al voltant de la piscina, de manera simètrica. La seva finalitat és que, en cas que un banyista s'estigui ofegant, qualsevol usuari pugui llançar, amb compte, un flotador salvavides perquè la persona amb problemes pugui agafar-se al flotador i arribar a la riba.

Reglament visible per als usuaris de la piscina

Totes les piscines d'ús col·lectiu hauran de disposar d'un reglament de règim intern per als usuaris, que estarà redactat pels propietaris de la piscina i exposat en lloc visible. El més usual és col·locar cartells a l'entrada de la piscina advertint mitjançant dibuixos del mínim de normes que cal respectar, així ens fem entendre en qualsevol idioma.

Volem donar-li la importància que mereix contractar un o més socorristes, ja que la normativa deixa ben clar que la responsabilitat del funcionament, cura i vigilància de la piscina és de les persones titulars. L'existència d'un servei extern no eximeix el titular de la piscina de responsabilitat.


Si necessiteu un socorrista per a la vostra piscina, no ho dubteu, contacteu amb nosaltres i us informarem de tot el que necessiteu